UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Vị trí dự án khu đô thị tại Mái Dầm, Hậu Giang do Đất Xanh dự kiến đầu tư

Qua đánh giá hồ sơ được nhận, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm mà UBND tỉnh Hậu Giang đề ra. UBND giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh Hậu Giang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mái Dầm nêu trên theo đúng quy định.

Thông tin sơ bộ về dự án Mái Dầm - Hậu Giang

Phối cảnh tổng thể dự án tại Mái Dầm - Hậu Giang

  • Dự án Khu đô thị mới Mái Dầm tọa lạc tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
  • Dự án có quy mô dự kiến khoảng 96,79 ha, trong đó, đất thuộc phạm vi mở rộng tuyến đường Nam Sông Hậu (Quốc lộ 91C) là 3,53 ha, thuộc khu đô thị mới Mái Dầm là 93,26 ha.
  • Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 4.000 tỷ đồng, từ vốn đầu tư tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động khác theo quy định pháp luật. Trong đó, tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê) là 3.220 tỷ đồng, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 780 tỷ đồng.
  • Dự án được thực hiện theo hình thức nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư ứng tiền giải phóng mặt bằng.
  • Thời gian thực hiện dự án 5 năm kể từ khi hoàn thành thủ tục giao đất cho nhà đầu tư.