Các dự án được Tập đoàn Sao Mai tài trợ lập quy hoạch nằm tại TP Vị Thanh và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Tập đoàn Sao Mai tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch chi tiết 3 dự án trên địa bàn TP. Vị Thanh và huyện Châu Thành A.

Cụ thể, Tập đoàn Sao Mai sẽ tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho UBND TP. Vị Thanh tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới 1, phường III, với quy mô diện tích khoảng 44,9ha.

Tập đoàn Sao Mai cũng tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thương mại tại phường IV, TP. Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Quy mô điều chỉnh cục bộ khoảng 59,2ha để tổ chức quy trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp phường IV, TP. Vị Thanh.

Tập đoàn Sao Mai cũng sẽ tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho UBND huyện Châu Thành A tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư - tái định cư phục vụ khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A, với quy mô diện tích khoảng 350ha.

Vị trí lập quy hoạch Khu dân cư - tái định cư phục vụ KCN Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A khoảng 350 ha.

Thời gian thực hiện và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết là 9 tháng kể từ ngày có chủ trương UBND tỉnh Hậu Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng, UBND TP. Vị Thanh, UBND huyện Châu Thành A tiếp nhận và tổ chức lập, điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết đảm bảo theo đúng quy định. 

Trong thời gian 9 tháng kể từ ngày có chủ trương, nếu không hoàn thành tài trợ kinh phí lập quy hoạch và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương tài trợ kinh phí lập các đồ án quy hoạch chi tiết nêu trên.